Het ontstaan van TVZ


De vereniging – het ontstaan van TVZ 

1974 - De officiële oprichting van Tennisvereniging Zwartewaal

Iets meer dan 31 jaar geleden, toen de huizen aan de wijk aan de Ossewei en Hollemarestraat werden gebouwd (de eerste huizen werden in oktober 1973 opgeleverd) was er tijdens een VVD vergadering van de fractie van de gemeenteraad een idee om eens na te gaan of er niet ruimte was voor een tennisclub. Wie precies het idee opperde is niet duidelijk, echter de betrokken heren waren Ben Derckx (erelid en inmiddels overleden), Hans Vermaas en Rens van der Blom.

Aangezien alleen Ben Derckx in Rozenburg bestuurlijke ervaring had opgedaan in de tennisclub werd naarstig gezocht naar meer ervaring en die werd al snel gevonden in de persoon van Hans Oole. Hans tenniste al langer en had 15 jaar bestuurlijke ervaring in de Unilever tennisclub.

Hans Hoogerbeets (erelid en inmiddels overleden) completeerde het voorlopige team, dat zou onderzoeken of een tennisclub in Zwartewaal haalbaar was. De eerste gedachte was, als we nu zo’n 100 leden kunnen werven, dan moest het financieel mogelijk zijn om 1 of 2 banen aan te leggen. Een huis aan huis briefje waarin de inwoners van Zwartewaal, tegen betaling van 2,50 (guldens) aspirant-lid konden worden van de nog op te richten vereniging, leverde iets meer dan 300 positieve reacties op…

Dit betekende dat de doelstelling moest worden aangepast en het voorlopige bestuur een begroting maakte voor de aanleg van drie banen. Begin 1974 kwam de eerste begroting, werd er met de gemeente overleg gevoerd over een locatie en last but not least, werd een datum geprikt voor de oprichtingsvergadering. MEI 1974… TVZ werd officieel opgericht.

Het eerste bestuur werd gevormd door Hans Vermaas als voorzitter, Ben Derckx als penningmeester, Rens van der Blom als secretaris, Hans Oole als commissaris 1 en Hans Hoogerbeets als commissaris 2. Dankzij subsidies van de Nederlandse Sportfederatie en Rijnmond, maar ook door een gemeentegarantie (op een lening die we moesten sluiten) was de zaak financieel snel rond. Ook de locatie (het voormalig land van boer Boender aan de Sluisweg) werd na alle administratieve voorbereidingen en goedkeuring van de besluiten door de Gedeputeerde Staten snel bekend. De eerste spade in de grond werd verricht door burgemeester Korstanje, de wethouders van der Wel en van Spronssen, en door de Rijnmond gecommitteerde van der Laar. Fa. Luijmes en Bal deden het grondwerk, Fa. Ubink heeft de Aspor (open asfaltbeton) gelegd, terwijl het casco van het clubgebouw uit Harinkxveld-Giessendam kwam van een tuinhuizenbouwer…

Wat tennis en organisatie betrof waren het (vanwege hun ervaring) voornamelijk Ben en Hans (O) die de vereniging gestalte gaven. Een naam die zeker genoemd dient te worden, zonder overigens alle enthousiaste werkers van het eerste uur tekort te doen, is Jan Striker. Die heeft voor alle bouwtekeningen gezorgd en had een groot aandeel in het afbouwen van het clubgebouw. Denk hierbij aan de electrische installatie, de CV, etc.

Zoals gezegd werd de vereniging (op papier) in mei 1974 opgericht. In 1975 werd het park de Beuzem door onze Burgemeester Korstanje geopend door, met een reuzen-racket -aangereikt door twee jeugdleden: Yolanda Oole en Evert van Niekerk-, de eerste bal te slaan.

Het Jeugdplan

Nadat de vereniging organisatorisch op poten was gezet en de statuten koninklijk waren goedgekeurd (heden ten dage worden statuten notarieel vastgelegd en die van TVZ zijn in 1981 ten overstaan van J.C. Oole -voorzitter- en mevr. J.L.C. van der Blom-Clements -secretaresse- vastgelegd door notaris Buitink te Brielle) was het maken van een jeugdplan als een van de eerste zaken aan de orde. In het kort kwam de visie van het bestuur erop neer dat de jeugd van Zwartewaal op een verantwoorde manier en ieder kind naar vermogen zo goed mogelijk leerde tennissen. Deze doelstelling had uiteraard de nodige consequenties.

- Onze tennistrainer moest spil zijn in het gehele plan;
- Er moest voldoende kader (ouders) zijn voor algemene ondersteuning;
- Er moest voldoende geld zijn.

Samen met de trainer (Erik Deijkers) werd een programma opgesteld, dat erin voorzag dat kinderen van 5 in de winter begonnen met balvaardigheidslessen. In het seizoen konden deze kinderen dan lid worden (6 jaar was de minimum leeftijd) en deelnemen aan het trainingsprogramma. De balvaardigheidslessen werden gegeven in de Gaffelaar onder leiding van Hans Oole. De tennistrainingen werden gegeven in groepen van 4 of 8, zoveel mogelijk naar capaciteiten ingedeeld. In dezelfde periode werd ook met de regionale trainingen begonnen en het zal duidelijk zijn, dat onze training zoveel mogelijk moest aansluiten bij deze regio training.(De regiotraining zal onderwerp zijn in het volgende artikel.) Uiteraard moesten onze kinderen ook zo snel mogelijk competitie gaan spelen. De minicompetitie op woensdagmiddag en de jeugdcompetitie op zaterdagmorgen. De vorderingen van de kinderen werd met een soort rapportje aan de ouders getoond.
Om de jeugd te begeleiden was er natuurlijk een competente jeugdcommissie nodig. De leden hiervan volgden op kosten van de vereniging de bondscursus “jeugdbegeleiding”. Ouders werden betrokken bij de training, maar ook bij het vervoer van teams naar andere parken. Kortom, vele mensen waren actief voor onze jeugd.

Dat het veel geld zou gaan kosten was snel duidelijk. Deze kosten konden onmogelijk geheel op de schouders van de ouders worden gelegd. Hoe kwam het bestuur dan aan het nodige geld? Via de gemeente Brielle kregen we een subsidie per jeugdlid/per jaar. Deze subsidie is helaas door de jaren heen steeds lager geworden. Het bestuur nam zelf ook jaarlijks een post op in de begroting voor het jeugdplan. Maar verreweg het meeste geld werd binnengehaald met de speciale “jeugdfondsacties” zoals de wekelijkse verenigingslotto (parallel met de landelijke lotto) opgezet door Cock IJzelenberg. Iedere week om 5 uur in het clubhuis werd de trekking gedaan.

De helft van de opbrengst was voor het jeugdfonds, de andere helft was prijzengeld. Ook speciale bingo-avonden en casino-avonden (met goedkeuring van de politie) brachten veel geld op voor de jeugd. Het resultaat was en is dat onze jeugd heeft leren tennissen en dat veel jongelui, nu vaak al veertigers tot de betere spelers van de regio mochten worden gerekend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0181 – 663691 (clubgebouw) / 0181 - 663328 (secretariaat)

Adres

Sluisweg 2
3238 LE Zwartewaal

KVK-nummer

40385025