Algemene Ledenvergadering 2020

20 januari 2020


UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Het bestuur van “Tennis Vereniging Zwartewaal” nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering, welke gehouden zal worden op:

Maandag 3 februari 2020 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Sluisweg nr. 2 te Zwartewaal.

De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag, het financieel verslag + de begroting worden nog deze week verzonden.  

We hopen weer op een grote opkomst. En op een persoon die zich kandidaat wil stellen voor de functie van commissaris II, met onderhoud in het pakket. 
En we zoeken personen die in de jeugdcommissie willen plaatsnemen.   

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur,  
Gerda de Jong

Nieuwscategorieën