Terras en kantine open vanaf 1 juli

28 juni 2020


Beste leden en donateurs,  

Per 1 juli mogen het terras en de kantine weer open. Er zijn op dit moment nog geen evenementen gepland, maar als we de nieuwe situatie onder controle hebben zullen we zeker een en ander gaan organiseren om weer leven in de club te blazen. Daar zullen we met z'n allen naar snakken.

We hervatten per 1 juli  de situatie zoals voor corona: met de paar vaste ochtenden en avonden waarop de bar altijd al open was en door dan spelende leden werd gerund. De corona regels zijn heel streng. We willen de eerste 2 weken zoveel mogelijk alleen het terras gebruiken. Dus zo min mogelijk consumpties in de kantine (aan de bar mag al zo niemand zitten en staan). De verantwoordelijkheden komen te liggen bij het groepje dat dan speelt.

Ook al heerst momenteel de sfeer dat het allemaal nogal meevalt, we moeten ons aan de regels houden en de boetes kunnen enorm hoog oplopen. Als bestuur proberen we alle maatregelen te nemen die nodig zijn en we rekenen erop dat de leden zich ook aan de regels houden. Dus houd 1.5 meter afstand zowel binnen als buiten!

We hebben er vertrouwen in dat we het met elkaar "goed zullen doen"! 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,  
Gerda de Jong

Nieuwscategorieën