Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

12 februari 2023


Beste leden en donateurs,

Afgelopen week heeft u de stukken voor de ALV van 20 februari a.s. via de mail mogen ontvangen t.w.: 
- agenda
- notulen vorige ALV (in april 2022 ook al verstuurd)
- jaarverslag
- financieel verslag
- begroting (is pagina 8 van het financieel verslag)
 
We zien jullie graag op 20 februari om 20.00 uur! 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Gerda de Jong
 

Nieuwscategorieën